Tùy chọn cách hiển thị Từ

1. Chọn 

2. Chọn chế độ hiển thị:

Bạn có thể thay đổi:

Thời gian Nghĩa xuất hiện sau khi hiển thị Từ

Thời gian Từ xuất hiện sau khi hiển thị Nghĩa 

Đánh dấu vào fə’netik nếu bạn muốn hiển thị phiên âm. 


Tùy chỉnh Tốc độ hiển thị Từ

7: Thời gian hiển thị của từ trên màn hình (giây)
6: Thời gian từ tiếp theo xuất hiện (giây)
  • Tăng thời gian: Bấm chuột trái vào số
  • Giảm thời gian: Bấm chuột phải vào số
  • Chuyển sang chế độ Học nhanh: bấm 
  • Chuyển về chế độ Học nhẹ nhàng: bấm 


2022 © Study - Học tiếng Anh thú vị & hiệu quả.
Từ điển Kool - Từ điển tra nhanh thông minh
Giấy phép bản quyền số: 1533/2011/QTG - Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp