1. Bấm Alt + Space để xuất hiện Cửa sổ nhập.
  2. Bấm chuột phải vào Cửa sổ nhập.
  3. Chọn Từ vựng.
  4. Chọn Quản lý từ điển.
  5. Chọn Thêm từ điển. (Bạn có thể bấm Tải từ điển bổ sung để tài về các từ điển đã được tạo sẵn trên Kooldic.com)
  6. Chọn file Từ điển (.dic) cần nhập.
  7. Kool sẽ tạo từ điển mới cho bạn.
2024 © Study - Học tiếng Anh thú vị & hiệu quả.
Từ điển Kool - Từ điển tra nhanh thông minh
Giấy phép bản quyền số: 1533/2011/QTG - Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp