1. Đăng nhập vào Kooldic.com (Xem hướng dẫn Đăng ký/đăng nhập).
  2. Truy cập vào đây để Quản lý Key.
  • Sản phẩm: Loại Key bạn mua.
  • 24 tháng: Thời hạn sử dụng của Key
  • Ngày bắt đầu: Ngày bạn bắt đầu sử dụng Key.
  • Ngày hết hạn: Ngày Key hết hạn sử dụng.
  • Số tiền: Tổng số tiền bạn bỏ ra để mua loại Key này.
2022 © Study - Học tiếng Anh thú vị & hiệu quả.
Từ điển Kool - Từ điển tra nhanh thông minh
Giấy phép bản quyền số: 1533/2011/QTG - Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp