Mở Cấu hình Kool
 1. Bấm Alt + Space để xuất hiện Cửa sổ nhập.
 2. Bấm chuột phải vào Cửa sổ nhập, và chọn Cấu hình.


Hướng dẫn cấu hình Kool

 • Số từ tự động gợi ý: Số từ Kooldic sẽ gợi ý cho bạn khi gõ vào cửa sổ nhập.
 • Số từ hiển thị khi Vét Cạn: Số từ Kooldic sẽ hiển thị khi vét cạn toàn bộ dữ liệu của Kool.
 • Tự động đóng cửa sổ dịch sau (giây): Thời gian cửa sổ dịch tự đóng sau khi tra từ.
 • Khởi động cùng Windows: Kooldic sẽ tự động chạy khi Windows khởi động xong.
 • Lưu quá trình tìm kiếm: Quá trình tra từ của bạn sẽ được lưu lại và dễ dàng quản lý.
 • Tự động dùng Google Translate: Nếu từ bạn tìm không có trong từ điển thì Kooldic sẽ tự động dịch với Google Translate.
 • Chạy ở chế độ tinh giản: Kooldic sẽ chỉ chạy khi bạn cần để tiết kiệm bộ nhớ.
 • Hiển thị từ cuối cùng bạn tra khi chạy: Từ cuối cùng bạn tra sẽ tự động hiển thị khi Kooldic chạy vào lần sau.
 • Tự động phát âm: Kooldic sẽ tự động phát âm khi tra từ.
 • Lặp âm: Từ sẽ được phát âm liên tục khi tra.
 • Tải âm thanh Offline: Tải âm thanh về máy của bạn.

2022 © Study - Học tiếng Anh thú vị & hiệu quả.
Từ điển Kool - Từ điển tra nhanh thông minh
Giấy phép bản quyền số: 1533/2011/QTG - Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp