1. Đăng nhập vào Kooldic.com (Xem hướng dẫn Đăng ký/đăng nhập).
    2. Truy cập vào đây để tiến hành Mua Key.
    3. Nếu số tiền trong tài khoản của bạn không đủ để mua Key, xin vui lòng vào Nạp tiền (Xem hướng dẫn Nạp tiền).
    4. Nếu đủ tiền mua Key, bạn chọn Key mình muốn mua và bấm Mua.
    5. Bạn đã mua Key thành công.
2018 © Study - Học tiếng Anh thú vị & hiệu quả.
Từ điển Kool - Từ điển tra nhanh thông minh
Giấy phép bản quyền số: 1533/2011/QTG - Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp