1. Bấm Alt + Space để xuất hiện Cửa sổ nhập.
  2. Bấm chuột phải vào Cửa sổ nhập.
  3. Chọn Từ vựng.
  4. Chọn Thêm từ mới/Sửa từ.
  5. Nhập từ cần thêm mới/cần sửa vào.
  6. Bấm Lưu để xác nhận.
2022 © Study - Học tiếng Anh thú vị & hiệu quả.
Từ điển Kool - Từ điển tra nhanh thông minh
Giấy phép bản quyền số: 1533/2011/QTG - Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp