1. Bấm Alt + Space để xuất hiện Cửa sổ nhập.
  2. Bấm chuột phải vào Cửa sổ nhập.
  3. Chọn Từ vựng.
  4. Chọn Quản lý từ điển.
  5. Chọn Nhập từ Excel. (Bấm Xem file mẫu để xem cấu trúc file Excel)
  6. Chọn file Excel cần nhập.
  7. Kool sẽ tạo từ điển mới cho bạn.
2022 © Study - Học tiếng Anh thú vị & hiệu quả.
Từ điển Kool - Từ điển tra nhanh thông minh
Giấy phép bản quyền số: 1533/2011/QTG - Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp