1. Click Menu/Quản lý bài học:
    Hoc Tieng Anh that de voi Study
  2. Bấm vào Nội dung: Lessons.xls để thay đổi nội dung bài học. Bấm Tạo bài học từ Excel, Study sẽ tự động tìm âm thanh và tạo bài học cho bạn.
    Hoc Tieng Anh that de voi Study
Ghi chú:

Nội dung file Excel có dạng như sau (Mỗi Sheet là 1 bài học, tên Sheet là tên bài học):
Hoc Tieng Anh that de voi Study

File Excel này sẽ tạo ra bài học “Từ vựng tôi muốn học” có 3 từ: proof, register, revise.
File Excel có các cột #, word, meaning, phonetic, pos, note với ý nghĩa tương ứng. Bạn có thể thêm cột unit nếu bài học của bạn có 2 từ (word) giống y hệt cả về nghĩa (meaning) và từ loại (pos)
Sau khi tạo bài học bạn có thể sao lưu bài học để học ở máy khác hoặc chia sẻ.
2022 © Study - Học tiếng Anh thú vị & hiệu quả.
Từ điển Kool - Từ điển tra nhanh thông minh
Giấy phép bản quyền số: 1533/2011/QTG - Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp