Đăng ký/Đăng nhập bằng tài khoản tại Leovn.com
  1. Truy cập vào địa chỉ http://kooldic.com/wp-login.php?action=register để tiến hành đăng ký.
  2. Nhập Username Email.
  3. Bấm Register để đăng ký. Password sẽ được mail về email của bạn. Vui lòng kiểm tra email để lấy Password.
  4. Vào địa chỉ http://kooldic.com/wp-login.php?action=login để đăng nhập.
  5. Nhập Username Password. Bấm Log In để đăng nhập


Đăng nhập tự động bằng tài khoản Facebook, Google, Yahoo, Windows Live

  1. Truy cập vào địa chỉ http://kooldic.com/wp-login.php?action=login để tiến hành đăng nhập.
  2. Chọn 1 trong 4 cách đăng nhập tự động: Facebook, Google, Yahoo, Windows Live.
  3. Đăng nhập vào tài khoản bạn chọn.
  4. Bấm Cho phép để tiến hành đăng nhập

2022 © Study - Học tiếng Anh thú vị & hiệu quả.
Từ điển Kool - Từ điển tra nhanh thông minh
Giấy phép bản quyền số: 1533/2011/QTG - Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp