Kool là từ điển đa ngôn ngữ

Nhờ khả năng tạo dữ liệu dễ dàng từ Excel, Kool có gần 2 triệu từ của nhiều ngôn ngữ. Mặc định Kool là từ điển Anh-Việt-Anh nhưng bạn có thể tự tạo từ điển hoặc thêm từ điển khác:

Từ điển Oxford
Từ điển Kinh Tế
Kỹ thuật Anh Việt
Kỹ thuật Việt Anh
Từ điển Pháp Việt
Từ điển Việt Pháp
Từ điển Nhật Việt Nhật
 
Từ điển Nhật Anh Nhật
Từ điển Việt Việt
Kinh Thánh
Từ điển Tin học và Y học

Cách thêm từ điển

Rất đơn giản: bấm phím phải chuột, chọn “Từ vựng/Quản lý từ điển” và thêm từ điển bạn mới download.

Dữ liệu được thu thập từ internet và chuyển sang format của Kool.
Nếu có trở ngại về bản quyền, mời bạn vui lòng liên hệ ở đây.

2022 © Study - Học tiếng Anh thú vị & hiệu quả.
Từ điển Kool - Từ điển tra nhanh thông minh
Giấy phép bản quyền số: 1533/2011/QTG - Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp