• Ctrl+V: Phản xạ từ bạn copy vào.
 • Space: Sẵn sàng học (khi mới mở Study).
 • Shift: Chạy/Dừng Study.
 • Tab: Bật/Tắt tự động phát âm.
 • Esc: Đóng cửa sổ hiện tại.
 • F1: Mở trang web hướng dẫn.
 • F2: Thu âm.
 • F5: Chạy lại (khi Phản xạ chọn lọc).
Phím nóng khi di chuyển chuột vào từ

 • P: Nghe/dừng phát âm.
 • O: Nghe phát âm giọng khác.
 • R: Thu âm.
 • L: Thích/Hết thích.
 • Esc: Đóng.

2022 © Study - Học tiếng Anh thú vị & hiệu quả.
Từ điển Kool - Từ điển tra nhanh thông minh
Giấy phép bản quyền số: 1533/2011/QTG - Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp