1. Bấm vào .
  2. Nhập Key và bấm OK.
  3. Nếu bạn nhập Key bài học (S3000, S6-12) thì Study sẽ tự động tải dữ liệu, âm thanh và tạo bài học tương ứng cho bạn.
  4. Nếu bạn nhập Key Power Membership (Tự tạo bài học để học với Study ) thì bấm OK để tiếp tục.

2018 © Study - Học tiếng Anh thú vị & hiệu quả.
Từ điển Kool - Từ điển tra nhanh thông minh
Giấy phép bản quyền số: 1533/2011/QTG - Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp