Tra nhanh với phím nóng

 1. Bôi đen từ cần tra.
 2. Bấm Ctrl 2 lần để tra từ.

Dịch đoạn văn với phím nóng

 1. Bôi đen đoạn văn cần tra.
 2. Bấm Ctrl 2 lần. Kool sẽ tự động dùng Google Translate để dịch đoạn văn.Học Ngữ pháp

 1. Bấm Alt + Space để xuất hiện Cửa sổ nhập.
 2. Bấm chuột phải vào Cửa sổ nhập và chọn Ngữ pháp để học.

Nhập từ Excel

 1. Bấm Alt + Space để xuất hiện Cửa sổ nhập.
 2. Bấm chuột phải vào Cửa sổ nhập.
 3. Chọn Từ vựng.
 4. Chọn Quản lý từ điển.
 5. Chọn Nhập từ Excel. (Bấm Xem file mẫu để xem cấu trúc file Excel)
 6. Chọn file Excel cần nhập.
 7. Kool sẽ tạo từ điển mới cho bạn.

Thêm từ điển

 1. Bấm Alt + Space để xuất hiện Cửa sổ nhập.
 2. Bấm chuột phải vào Cửa sổ nhập.
 3. Chọn Từ vựng.
 4. Chọn Quản lý từ điển.
 5. Chọn Thêm từ điển. (Bạn có thể bấm Tải từ điển bổ sung để tài về các từ điển đã được tạo sẵn trên Kooldic.com)
 6. Chọn file Từ điển (.dic) cần nhập.
 7. Kool sẽ tạo từ điển mới cho bạn.

Thêm/sửa từ vựng

 1. Bấm Alt + Space để xuất hiện Cửa sổ nhập.
 2. Bấm chuột phải vào Cửa sổ nhập.
 3. Chọn Từ vựng.
 4. Chọn Thêm từ mới/Sửa từ.
 5. Nhập từ cần thêm mới/cần sửa vào.
 6. Bấm Lưu để xác nhận.

Hướng dẫn Download & Cài đặt

 1. Tải file cài đặt Kool từ link sau.
 2. Giải nénchạy file kool-8-setup.exe.
 3. Chọn Next và bấm Install để tiến hành cài đặt.
 4. Sau khi cài đặt thành công, bạn hãy nhập Email và Key đã mua (hoặc Key dùng thử K6K6-K11L-FA3T) để xác nhận Kool.
 5. Sau khi xác nhận thành công, Kool sẽ tự đóng. Bạn hãy khởi động lại Kool; thử bôi đen 1 từ và bấm 2 lần Ctrl để thấy được sự tiện lợi khi tra từ với Kool nhé.

Hướng dẫn nhập Key

 1. Bấm Alt + Space để xuất hiện Cửa sổ nhập.
 2. Bấm chuột phải vào Cửa sổ nhập, chọn Bản quyền.
 3. Bấm Bản quyền để nhập Key.
 4. Nhập Email và Key đã mua để xác nhận bản quyền Kool.
 5. Sau khi xác nhận thành công, Kool sẽ tự đóng. Bạn hãy khởi động lại Kool; thử bôi đen 1 từ và bấm 2 lần Ctrl để thấy được sự tiện lợi khi tra từ với Kool nhé.

2022 © Study - Học tiếng Anh thú vị & hiệu quả.
Từ điển Kool - Từ điển tra nhanh thông minh
Giấy phép bản quyền số: 1533/2011/QTG - Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp